Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne m.in. w następujących dziedzinach:

Prawo karne

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

  • obronę podejrzanego/oskarżonego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe (w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem każdej instancji)
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym (m.in. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i oskarżycieli posiłkowych