Kancelaria adwokacka prowadzona przez adwokat Annę Subaczewską ma swoją siedzibę w Braniewie.

Uwzględniając potrzeby Klientów, Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, a w razie takiej potrzeby również na terenie całego kraju.


Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych. Świadczone usługi obejmują m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism i umów, reprezentowanie przed sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami, jak również pomoc w pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

Kancelaria oferuje również stałą obsługę prawną przedsiębiorców oraz instytucji publicznych i samorządowych – w siedzibie Kancelarii bądź Klienta.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Anna Subaczewska
adwokat